Máis de 40 anos traballando cos líderes do sector financeiro

Máis información

A NOSA FILOSOFÍATRABALLAMOS POR CONSEGUIR UN SERVIZO DE EXCELENCIA

Con máis de 40 anos de experiencia, somos unha Compañía especializada en SERVIZOS LEGAIS, XESTIÓN E RECLAMACIÓN DE DÉBEDA no ámbito EXTRAXUDICIAL e XUDICIAL para INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU PRIVADAS, FONDOS DE INVESTIMENTO, ENTIDADES FINANCEIRAS, SOCIEDADES PARTICIPADAS POLAS MESMAS E OUTRAS PERSOAS XURÍDICAS vencelladas co citado ámbito de actividade.

Saber máis

Tecnoloxía

Desenvolvemos un software a medida orientado ao control procesual e económico, tanto a nivel interno como do cliente.

Servizo

Os nosos servizos en materia de recuperación de débeda supoñen para o cliente UN CUSTO VARIABLE e unha SOLUCIÓN a un posible sobredimensionamento en función das súas NECESIDADES.

Protección de datos

Faremos que o seu sistema de información cumpra con todas as medidas de seguridade establecidas en materia de protección de datos de carácter persoal.

Equipo

Somos unha organización á disposición dos nosos clientes. O bo ambiente de traballo que se xera no equipo e cos clientes é un dos nosos selos de identidade.

EXPERTOS EN
ANÁLISES DE
CARTEIRAS NPL

Déixanos asesorarteSERVEIS

En Asigno temos capacidade para controlar a nosa actuación extra-procesual e procesual ao instante, colaborando cos nosos clientes na súa planificación orientada a resultado.

Axuntamos experiencia e innovación para acadar os obxectivos desexados.

01.

En materia de xestión de débeda

Traballamos nun ambiente multidisciplinar, combinando a xestión xudicial e a extraxudicial; os medios humanos e a intelixencia artificial cunha constante adaptación ao actual panorama xurídico – social para conseguir unha meta: resultados.

Saber máis
02.

En materia concursal

Un contexto concursal nunca é o escenario desexado por un acredor, aínda cando en ocasións, é activado de forma necesaria polo mesmo.

Saber máis
03.

En materia de compra de carteiras

Acompañamos aos nosos clientes nos procesos de compra e venda de carteiras, identificando aquelas que se axustan máis aos seus intereses, co-investindo na súa adquisición.

Saber máis

+14.000

Millóns de euros xestionados

+192.000

Asuntos
defendidos

+33%

Taxa de recuperación
Testemuños dos nosos clientes

"Dá gusto con vós, tendes un grao de implicación que non é normal."

"Non quería deixar pasar máis tempo sen transmitirlles a miña satisfacción persoal por seguir traballando con este despacho."

"Dádesnos un soporte e un servizo fantástico."

"Pero, tendes esta aplicación? Isto é maxia...”"

"Moitas grazas pola vosa implicación nesta migración, que é de suma importancia para a Entidade."

Els nostres clients

Os nosos sectores de actuación

Entidades
bancarias
Entidades bancarias
Fondos
de investimento
Fondos de inversión
Financeiras
de consumo
Fondos de inversión
Financeiras
de automoción
Fondos de inversión
Institucións
públicas
Fondos de inversión
Institucións
privadas
Fondos de inversión
Sociedades
participadas
Fondos de inversión
Aseguradoras
Fondos de inversión
Eléctricas
Fondos de inversión