Servizos

Inici Servizos Xestión extraxudicial

AsignoXestión extraxudicial

Equipo altamente cualificado para afrontar con ámbito nacional a xestión non xudicial da débeda, en todos os escenarios posibles en función do produto, antigüidade da posición, perfil do debedor…

Axudámosche?
judicial

O noso equipo de

Xestión extraxudicial / paralegal

Cumprindo sempre os máis estritos protocolos no ámbito de Protección de Datos de Carácter Persoal, mediando para resolver o conflito nun período curto de tempo e optimizando os custos para os nosos clientes ENTIDADES FINANCEIRAS, FINANCEIRAS DE AUTOMOCIÓN, GRANDES COMPAÑÍAS PÚBLICAS E PRIVADAS, FONDOS DE INVESTIMENTO:

  • Auditamos o soporte documental de cada posición debedora.
  • Comprobamos e verificamos datos de contacto, actualizando permanentemente os mesmos.
  • Facemos uso dos mellores soportes tecnolóxicos.
    • -marcadores automáticos
    • -envío masivo de e-mails e SMS
  • Xestionamos DÉBEDA en todos os estados (errada, xudicializada, non xudicializada…).
  • Asesoramos e formalizamos os acordos acadados en documento público ou privado en función do protocolo dos nosos clientes.