Servizos

Inici Servizos Procuraduría

AsignoProcuraduría

Dende o ano 2013, ASIGNO incorporou o servizo de Procurador, á fronte do cal se atopa Joaquín  Jañez Ramos, con máis de quince anos de experiencia, quen coordina tanto o equipo interno, integrado por vinte profesionais, como a rede externa de 150 Procuradores colaboradores, ostentando sempre a representación do CLIENTE de forma unificada en todo o territorio nacional.

O soporte tecnolóxico co que conta o servizo de Procurador integrado que ofrece ASIGNO, é esencial para a adecuada xestión de procesos tanto de natureza singular como masiva.

O servizo conta con homologación LexNET, permitíndolles a descarga automática e notificación simultánea aos intervenientes designados en cada caso (Letrado, cliente…) o que permite a atención en tempo real de calquera prazo e/ou actuación.

Axudámosche?