Tecnoloxía

Software propio

Temos desenvolvido un software a medida orientado ao control procesual e económico, tanto a nivel interno como do cliente.

Software de cliente

Sen prexuízo da capacidade técnica e humana para cumprimentar os requirimentos propios da aplicación ou sistema implantado polo cliente, poñemos á disposición do cliente as ferramentas necesarias para o intercambio de información que pola mesma se estime conveniente (Servizo Webcon).

Consulta dos expedientes en liña

O cliente pode acceder directamente ao histórico de cada un dos seus expedientes, consultar todos os trámites realizados, así como o próximo a realizar, coas súas respectivas datas de actuación.

Expediente Virtual

Dixitalización íntegra de toda a documentación relativa a cada expediente.

Acceso do cliente ao noso sistema por Internet

Desde a nosa páxina Web, o cliente pode consultar os seus expedientes a través de Internet, mediante un servidor “seguro”, cunha clave e contrasinal exclusivos.