Servizos

Inici Servizos Asesoramento e defensa

AsignoAsesoramento e defensa

O equipo de Contencioso, en estreita colaboración co resto de áreas do despacho, asesora e presta asistencia xurídica aos nosos clientes, en contexto xudicial -masivo / singular-, mediación, arbitraxe e xurisdición voluntaria.

Axudámosche?
judicial

Asesoramento e defensa

01. Procesual masivo

Grande experiencia defendendo aos nosos clientes en procedementos instados de forma masiva por terceiros fronte aos mesmos, achegando argumentos innovadores para obter unha resolución final que sexa o máis satisfactoria posible para os seus intereses.

Principais materias:

 • Condicións xenerais de contratación.
 • Produtos de investimento.
 • Coberturas de risco.
 • Tarxetas.
 • Revolving.
 • Multipropiedade.
 • Hipoteca multidivisa.
 • Outros.

Asesoramento e defensa

02. Procesual singular

O equipo de contencioso tamén defende os nosos clientes en procesos xudiciais singulares, que requiren un estudo xurídico exhaustivo, formulacións estratéxicas estreito contacto con todos os intervenientes.

Algunhas das materias nas que asesoramos son:

 • Nulidade de produtos de investimento cun perfil do investidor cualificado.
 • Sociedades participadas, directa ou indirectamente, por Entidades Financeiras.
 • Resolución contratos de financiamento. Suspensión de financiamento.
 • Incumprimento obrigas: responsabilidade contractual.
 • Lei 57/1968. Compradores vivendas financiadas por Entidades Financeiras. Inexistencia e execución de garantías.
 • Execución de garantías a instancia da Administración (estatal, autonómica e local).
 • Financiamento vencellado.
 • Derivados Financeiros.
 • Multidivisa.
 • Defensa do cliente ou de terceiros vinculados co mesmo en procesos penais.
 • Reclamacións de provedores en contra dos nosos clientes.
sobre-nosotros