Protección de datos

Tecnoloxía

Protección de datos

Cumprimos coa normativa en materia de protección de datos.

O seu sistema de información cumpre con todas as medidas de seguridade establecidas en materia de protección de datos de carácter persoal.

Comprometémonos a cumprir calquera medida que, na súa condición de encargado de tratamento dos datos, os clientes lle soliciten, así como a tratar os datos dos clientes destes coas mesmas garantías e medidas de seguridade que os propios da firma.

Auditorías bianuais de cumprimento da normativa.

Inexistencia de reclamación fronte a ASIGNO ante a Axencia Española de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Protección de Datos