Protecció de dades

Tecnologia

Protecció de dades

Complim amb la normativa en matèria de protecció de dades.

El seu sistema d'informació compleix amb totes les mesures de seguretat establertes en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Ens comprometem a complir qualsevol mesura que, en la seva condició d'encarregat de tractament de les dades, els clients li sol·licitin, així com a tractar les dades dels clients d'aquests amb les mateixes garanties i mesures de seguretat que els propis de la signatura.

Auditories bianuals de compliment de la normativa.

Inexistència de reclamació contra ASIGNO davant l'Agència Espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

Protección de Datos