Tecnologia

Programari propi

Hem desenvolupat un programari a mida dirigit al control processal i econòmic, tant a nivell intern com del client.

Programari de client

Sense perjudici de la capacitat tècnica i humana per complimentar els requeriments propis de l'aplicació o sistema implantat pel client, posem a disposició del client les eines necessàries per a l'intercanvi d'informació que per la mateixa s'estimi convenient (Servei Webcon).

Consulta dels expedients on-line

El client pot accedir directament a l'històric de cadascun dels seus expedients, consultar tots els tràmits realitzats, així com el pròxim a realitzar, amb les seves respectives dates d'actuació.

Expedient Virtual

Digitalització íntegra de tota la documentació relativa a cada expedient.

Accés del client al nostre sistema per Internet

Des de la nostra pàgina web, el client pot consultar els seus expedients a través d'Internet, mitjançant un servidor "segur", amb una clau i contrasenya exclusius.