Serveis

Inici serveis Procuradoria

AsignoProcuradoria

Des de l'any 2013, ASIGNO ha incorporat el servei de procurador, al capdavant del qual es troba Joaquín Jañez Ramos, amb més de quinze anys d'experiència, qui coordina tant a l'equip intern, integrat per vint professionals, com a la xarxa externa de 150 procuradors col·laboradors, ostentant sempre la representació del CLIENT de forma unificada en tot el territori nacional.

El suport tecnològic amb què compta el servei de Procurador integrat que ofereix ASIGNO, és essencial per a l'adequada gestió de processos tant de naturalesa singular com massiva.

El servei compta amb homologació LexNET, permetent la descàrrega automàtica i notificació simultània als intervinents designats en cada cas (lletrat, client...) el que permet l'atenció en temps real de qualsevol termini i/o actuació.

T’ajudem?