Serveis

Inici serveis Assessorament i defensa jurídica

AsignoAssessorament i defensa jurídica

L'equip de Contenciós, en estreta col·laboració amb la resta d'àrees del despatx, assessora i presta assistència jurídica als nostres clients, en context judicial -massiu/singular-, mediació, arbitratge i jurisdicció voluntària.

T’ajudem?
judicial

Assessorament i defensa jurídica

01. Processal massiu

Gran experiència en defensar als nostres clients en procediments instats de forma massiva per tercers davant dels mateixos, aportant arguments innovadors per obtenir una resolució final que sigui el més satisfactòria possible per als seus interessos.

Principals matèries:

 • Condicions generals de contractació.
 • Productes d'inversió.
 • Cobertures de risc.
 • Targetes.
 • Revolving.
 • Multipropietat.
 • Hipoteca multidivisa.
 • Altres.

Assessorament i defensa jurídica

02. Processal singular

L'equip de contenciós també defensa als nostres clients en processos judicials singulars, que requereixen un estudi jurídic exhaustiu, plantejaments estratègics estratègics i estret contacte amb tots els intervinents.

Algunes de les matèries en què assessorem són:

 • Nul·litat de productes d'inversió amb un perfil de l'inversor qualificat.
 • Societats participades, directament o indirecta, per entitats financeres.
 • Resolució contractes de finançament. Suspensió de finançament.
 • Incompliment obligacions: responsabilitat contractual.
 • Llei 57/1968. Compradors habitatges finançats per entitats financeres. Inexistència i execució garanties.
 • Execució de garanties a instància de l'Administració (estatal, autonòmica i local).
 • Finançament vinculat.
 • Derivats financers.
 • Multidivisa.
 • Defensa del client o de tercers vinculats amb ell en processos penals.
 • Reclamacions de proveïdors en contra dels nostres clients.
sobre-nosotros